گام مهمی که در جهت رفع مشکلات قطعه‌سازان برداشته شد

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور گفت: طی هفته گذشته حرکت خوبی در پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان توسط یکی از شرکتهای خودروساز صورت گرفت و رقم مناسبی از مطالبات معوقه واحدهای قطعه سازی پرداخت شد.

علی فراهانی با اشاره پرداخت مطالبات معوق بخشی از واحدهای کوچک و بزرگ قطعه سازی اظهار داشت: اقدام سایپا در پرداخت مطالبات قطعه سازان حرکت بسیاری خوب و شایسته ای در رفع مشکلات قطعه سازان بود و چنانچه این روند ادامه یابد جریان پرداخت مطالبات قطعه سازان به روز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : با پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان به خصوصا واحدهای کوچک و بهبود جریان تولید در این بخش ها ، به زودی شرکتها به نقش موثر واحدهای کوچک قطعه سازی نیز در تولید پی خواهد برد.

وی در ادامه با اشاره مدت زمان تعیین شده در پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت : بر اساس قرارداد خودروسازان با قطعه سازان زمان سررسید پرداخت مطالبات سازندگان 120 روز تعیین شده است البته قطعه سازان چنانچه مطمئن به پرداخت مطالبات ظرف مدت تعیین شده باشند در این راستا مشکلی نخواهند داشت.

وی همچنین به راهکار گشایش اعتبارات ریالی به منظور رفع مشکلات و کمبود نقدینگی قطعه سازان پرداخت و اظهار داشت :  البته اقداماتی در این راستا بواسطه خرید دین و یا از محل بانک ها صورت گرفته است.

وی افزود : خوشبختانه بواسطه برخی راهکارها همچون انتشار اوراق صکوک جریان پرداخت ها در  سایپا رو به بهبود است و البته ایران خودرو نیز از ابتدا در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی تاکید کرد : در صورتی که پرداخت مطالبات در زمان تعیین شده پرداخت شود بی شک مهمترین مشکل قطعه سازان که نقدینگی است رفع خواهد شد.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور گفت : امروز تنها مشکل قطعه سازان با خودروسازان عدم پرداخت مطالبات در سررسید تعیین شده است بنابراین در صورتی که این مشکل حل شود قطعه سازان امیدوار تر شده و با سرمایه گذاری بهتر تلاش  می کنند به سمت رقابت و کیفیت حرکت نمایند.

فراهانی اظهار داشت : در صورتی که قطعه ساز مطمئن شود که قطعه ای که تولید و تحویل می شود ظرف مدت قرارداد هزینه آن پرداخت خواهد شد به جهت ایجاد فضای رقابت در بازار ، در جهت رشد کیفیت و کاهش قیمت تلاش می کند و این روند علاوه بر مزیت هایی که برای قطعه ساز دارد به نفع خودروساز نیز خواهد بود.

تاریخ: 
1396/03/21
منبع: 
خبر خودرو